Jak zdobyć pieniądze na windę oraz automatyczne drzwi, czy wideodomofony?

W celu zwiększenie dostępności do budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego, jak również budynków użyteczności publicznej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju uruchamia kolejny projekt, zapewniający finansowanie inwestycji - Fundusz Dostępności. O wsparcie będą mogły ubiegać się wszystkie podmioty będące właścicielami ww. budynków, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, organy JST, inne podmioty publiczne.Wdrażaniem tych działań oraz ich finansowaniem zajmie się Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), istotne jest także zaangażowanie PFRON, który po spełnieniu określonych wymagań bedzie oferował dopłaty.

Wydatki kwalifikowalne inwestycji obejmują wszelkie prace budowlane oraz materiały budowalne, jak również środki trwałe, projekty techniczne niezbędne do realizacji inwestycji, a także nadzór inwestorski. Inwestycje mogą dotyczyć zarówno przebudowy, rozbudowy lub modernizacji budynków oraz terenów bezpośrednio wokół nich. Może to być nie tylko montaż czy dobudowa wind, ale też np.  podjazdy dla wózków, automatyczne drzwi, wideodomofony, platformy przyschodowe itp.

Dla zapewnienia dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami m.in. osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi oraz osób starszych oraz generalnie osób mających trwałe lub czasowe ograniczenia sprawności.

Pożyczki będą udzielane na atrakcyjnych warunkach:

  • brak ograniczenia ich wysokości (ale w przypadku udzielania przez pośredników finansowych – do 1 mln zł)
  • okres kredytowania do 20 lat
  • niskie oprocentowanie w wysokości 0,15% rocznej stopy
  • brak wymaganego wkładu własnego
  • brak opłat i prowizji
  • możliwość częściowego umorzenia w wysokości do 40% kapitału

Zachęcamy do skorzystania z tego programu wszystkich zainteresowanych, ze swojej strony oferujemy wsparcie techniczne oraz doradztwo w zakresie zastosowania systemów automatycznych drzwi DIGIWAY oraz wideodomofonów. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony produktowej, poświęconej produktom w obszarze likwidacji barier architektonicznych Dostępność Plus