Dostępność Plus - Wielki Program, Wielka Sprawa

W dniu 8 lipca 2018r. Grupa CDVI  przystąpiła do partnerstwa na rzecz dostępności. Jest to pakt w ramach rządowego programu Dostępność Plus, który jest kierowany dla wszystkich osób w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczeniami ruchowymi.

Jest to pierwszy tak kompleksowy program rządowy, mający na celu likwidację barier - wszędzie.

Program obejmuje 8 obszarów: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność i koordynacja.

Dla nas jako producenta elektronicznych systemów zabezpieczeń oraz automatyki, szczególnie bliski jest obszar architektura. Mamy tutaj wiele do zaoferowania, za równo w zakresie know how, doradztwa, czy wreszcie produktów, które realnie wpływają na całkowitą likwidację barier architektonicznych, ale jednocześnie działają przeciw wykluczeniu dostępu dla każdej grupy osób. Na tym polu jest wiele do zrobienia, wystarczy powiedzieć że 90% drzwi na świecie to drzwi rozwierne, natomiast tylko 10% to drzwi przesuwne i inne, ale w śród tych ostatnich 100%, to drzwi automatyczne, zaś tylko 10% drzwi rozwiernych jest automatycznych. Jest to ogromny problem właśnie dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz ograniczoną sprawnością ruchową. Problemy z dostępnością o czym należy wspomnieć, wynikają również z braku świadomości administratorów budynków, chodzi o nagminne instalowanie samozamykaczy drzwiowych, które skutecznie utrudniają poruszanie osobom z niepełnosprawnością oraz osobom starszym

Jesteśmy przekonani, że dzięki tak kompleksowemu programowi Dostępność Plus, uda się w tym obszarze zrobić wiele dobrego na rzecz dostępności. Pełnosprawność nie jest dana raz na zawsze - pamiętajmy także o innych.